Nafar funtzionarioa: irakurtzeko giltzak

Subjuntiboko adizki trinkoak

dén = izan dadin
dizúla = eman diezazula

Erlatiboa

BAIT- erlatiboa, perpausaren hasieran:

baitator sei florin eta tertzio bat hilean errebatitzera kolektoreari = ‘zeina honenbestera baitator’.

 

Referentziak


Ikus PDF 1969 – Florencio Idoate Iragui, “Una carta del siglo XV en vascuence”, Fontes linguae vasconum: studia et documenta 2 (1. urtea), 287-290. Iruñea.
 Ikus PDF 1983 – Ibon Sarasola, “Carta del siglo XV en romance navarro y vascuence”, Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos. Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo» XVII,  75-76. Donostia.
2015 – “‘Et alegraçaytec ongui’: bi euskaldun Karlos erregearen gortean” (Lingua Navarrorum bloga)

 

www.000webhost.com