Juan Zumarraga: irakurtzeko giltzak

Subjuntiboko adizki trinkoak

dutéla = izan dezatela
dagitéla = egin dezatela

Baldintza gertagarria

aporta badaitez  ≈ ‘aportatzen badira’ (esp. si se aportaren)

-eLA

elkar dakusgula ≈ elkar ikusiko garela(rik)
Jaunak bizitza ematen digula
= Jaunak bizitza ematen badigu.

Eskuizkribuan seguruak ez diren irakurketak

gogoangarriak [gogoan garrjac] = izan liteke gogoan guztjiac
Bidaltzen dizkizut
[Bidaletan deusudaz an] = an kendu dute transkripzioan.

akogatzeko [acoguetaco] = izan liteke aloguetaco, ‘alogatzeko’.
[…]zatako
[…çataco] = eskuizkribuan aieçatako edo jartzen du, baina lehen hiru letrak ez dira ondo irakurtzen.

honerik [oneric] = proposatzen da, baina ez da segurua.

 

Referentziak


Ikus PDF 1980 –  Antonio Tovar, Enrique Otte eta Luis Mitxelena, “Nuevo y más extenso texto arcaico vasco: de una carta del primer obispo de México, fray Juan de Zumárraga”, Euskera XXVI (2. aldia), 5-15. Donostia.
 Ikus PDF 1983 – Ibon Sarasola, “Fragmento en lengua vasca en una carta de f. Juan de Zumárraga”, Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos. Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca «Julio de Urquijo» XVII,  97-102. Donostia.
2011 – “Mundu Berriko gotzainaren gehiegikeria zaharrak” (Argia).
www.000webhost.com