Beltran Etxautz: irakurtzeko giltzak

Subjuntiboko adizki trinkoak

zauzkán = eduki zaitzan

Adizki laburrak

datena = datekeena

Adizki alokutiboak (zuka)

dukezu = date(ke)
dizut = dut
nauzu = naiz
dizkidazu = dizkit
naizu = nau
diozut = diot
didazu = dit
dizute = dute
dizu = du
naukezu = naizate(ke)

www.000webhost.com