Andramendiko idazkiak (originala)

I

Andramendico jaureguyan baguylaren emereçi egun garrenean gure Jaunaren urte ygaroac borrseun yru yrugueta lau lecuan dagos batuta burua ysanyc Onsalu Onsaluch guero gueyago Onsalu ta Lope ta Ochoa orren semeac escutari ascogas eguytecos baqueac Aramac Ubillos gas Romyrochyc Artuco en artean Jaunoc aguyn[su] ta Obeylos ta ycartuco Ulertu beralan Apa lastan Alcar biac artudabe gustioen Amorean seculaco guyçon guexto eRi egorrochi banymendadua aren borondatearenbean Alan joso eguyen euraen caltesat

II

Andramendico Jaureguyaren Aurreco Arextian Elexearen Aldean garagarrilaren ogueta borrs egungarrenean dira ygaro gure Jangoycoaren Jayaçea Urteric sazpi etaeun berroguey etasorçi Aurrean dagoçala Oña enganean Ochoa Onsaluch burua dala Aren Urrengo Anage Lastanac Anso Joane Onsalu baygueyago onenbean Escutariric Asco darda bacochac Euren baçarrean etorri san Aurqui Laster Atetirean Eneco Pagoetantayco bere arma gueçi barriacas baesan Eçe bere Armaçarrac Ausi taletorrela bere Ayde naguçi IbargoyengoEn Aurrean Eguyn Eusan Achacaba Andia gaytic Ari ychita letorrela Ona gura dabela Arena ysan Ybargoyengoac leMan Artean berea gustiocArtudabe bereçat oraynganyc betico Eneco Pagoetantayco da Uacheguyn ta baesoan bere naguçiari legues Ochoa Onsaluch Agur Agur

www.000webhost.com