1. espioitza gutuna (originala)

Jauna eremerciazen derauçut cegei çoure merchediac
hainberce couidado baitu niçaç Heben beri bazu
ditugu hamenz niri particularci adiscide batec
egori deraut erege Franciacouac eman duiela batailla
duce de Umenanaren eta espainolen
countre erege çauri dela eta mous de
Anbila Franciaco Counestabliaren anaie baita
houra hil haniz bi aldetaric hamasei mila
baratu dituçu canpouan Barbera Bordelera baita
gindenian çoure merchedia abisaturen dut halaber
suplicazen nizaucu auctore pareba nahi derautacun
chercatu neure duhuruian Charles de Lusse

Mous de Guisa eta Agaramoundeco jauna
hil dira haniz berce principalci erege
irabaci canp bataila. Baionara dira
Bordeleco counseillerac, urcagei dute hango
borç tradicionian counsentac, haniz dela
berceric ere dioite Letra haur esciribatuç
geroç encun dut duc de Umena ere hil dela

www.000webhost.com